Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden in het Nederlands

 

 July 2018 - De volgende inhoud is gewijzigd:

  • §6 par. 2: De Klant moet de conditie van de fiets voor gebruik controleren. Hier hoeven alleen de zichtbare onderdelen gecontroleerd te worden.
  • §7 par. 7 par. 2: k) l) l) m) n) zijn toegevoegd. Gedetailleerde opsomming van plaatsen waar het niet is toegestaan de fietsen terug te brengen: Op geleidingsplaten voor blinden, aan of in de brievenbussen, op deuren of poorten of in hun draaibereik, in of in de opritten.
  • §8 par. 3: Toevoeging: Informatie over lokale beperkingen en flexzones zijn te vinden op de website van het stadsplan.
  • §8 par. 8. 4: Toevoeging: De klant moet binnen de app controleren of de retourzending succesvol was.
  • §9 par. 9 par. 1: Toevoeging: Nextbike GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen die tijdens de huurperiode door het gebruik van de fietsmand of de mobiele telefoonhouder zijn vervoerd, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van nextbike.
  • § 9 par. 9 par. 2: Toevoeging: nextbike GmbH is niet aansprakelijk in geval van oneigenlijk en/of ongeoorloofd gebruik van de fiets in overeenstemming met §3. Tenzij de schade te wijten was aan opzettelijk of grof nalatig gedrag van nextbike of de schade onafhankelijk van het ongeoorloofd of ongeoorloofd gebruik zou zijn ontstaan.
  • §10 par. 2: Toevoeging: De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de Klant de fiets buiten het betreffende gebruiksgebied (Flex-zone of station) terugstuurt.
  • §16 par. 16 par. 4: Toevoeging: Bij een betalingsachterstand van minstens twee maanden of 15 € is nextbike GmbH bevoegd om de volledige vordering te eisen en de service te staken totdat de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  • §17 par. 17 par. 3: Bezwaren tegen gedebiteerde kosten moeten schriftelijk worden ingediend bij nextbike GmbH binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur in plaats van 14 dagen.