Gegevensbeschermingsfolder

Contactpersoon verantwoordelijk:

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is:

nextbike GmbH
Erich-Zeigner-Allee 69-73
04229 Leipzig
Service: 0049 30 69205046
E-Mail: datenschutz@nextbike.de

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze webpagina's is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Vanuit nextbike worden persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De volgende reglementen informeren u in dit verband over de aard, de omvang en het doel van de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder.

Downloads

Gegevensbeschermingsfolder

lokale Gegevensbescherming

FlowBie Siggi Bielefeld

Privacy Beleid voor gegevens

Lijst van procedures