Pilot nextbike gemeente Dordrecht verlengd

09.02.2019


In december 2017 is in Dordrecht een proef met deelfietsen gestart. Deze proef is uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, Waterbus, Arriva en Nextbike. Per 9 december 2018 neemt Qbuzz het openbaar vervoer in Dordrecht over van Arriva. Na een eerste pilotjaar wordt de proef met het deelfietssysteem nextbike met 2 jaar verlengd. De initiatiefnemers provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht hebben in overleg met Qbuzz en Arriva besloten het aantal nextbike-plaatsen uit te breiden.

De pilot met deelfietsen in Dordrecht is ingestoken om met een aantal fietsstations te leren wat deze nieuwe vorm van mobiliteit betekent voor de stad en betekent als aanvulling op het bestaande regionale openbaar vervoersysteem.

Het gebruik van de deelfietsen in Dordrecht is nog beperkt, maar vertoont een stijgende lijn. De gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland en de vervoerders zien voldoende groeikansen om de proef te verlengen. In de verlengingsperiode van de proef zal Qbuzz focussen op het stimuleren van zakelijk gebruik en woonwerkverkeer en het huidige toeristisch /recreatieve verkeer verder te laten groeien. De eerste start is gemaakt door een Nextbike halte bij het stadskantoor te openen zodat ook voor ambtenaren van de gemeente een aantrekkelijk alternatief ontstaat van P+R naar werk en van station naar werk.

Daarnaast wordt betalen met Ideal mogelijk gemaakt; hiermee wordt een belangrijke drempel (alleen betalen met creditcard) weggenomen. Door het toevoegen van elektrische fietsen en een aantal nieuwe halteplaatsen is de verwachting dat de aantrekkelijkheid van het systeem verder toeneemt.

De huidige haltes van Nextbike in Dordrecht zijn Dordrecht Centraal Station, P+R Energiehuis, P+R Weeskinderdijk, De Merwedekade (Waterbus) en Grevelingenweg/Baanhoek. Het aantal locaties in de regio wordt uitgebreid, de extra locaties worden binnenkort definitief bekend gemaakt.

De proef met deelfietsen wordt mede mogelijk gemaakt met steun van provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht.