Bikes available No bike available

Waar huur ik een fiets?

Op de kaart worden de huidige locaties getoond waar je een fiets kan huren of terugbrengen. Klik op de fietssymbolen en het aantal beschikbare fietsen per locatie worden getoond. Op dit moment kunnen er 100 fietsen op de volgende 9 locaties in Maastricht gehuurd en teruggebracht worden: 

  • Maastricht Station 

  • Maastricht Station Randwyck

  • Maastricht Station Noord

  • Mosae Forum

  • Keizer Karelplein / Vrijthof 

  • Boschstraat / Markt

  • Céramique

  • Provincie Limburg

  • Politie Limburg

Ambitie

Arriva heeft, in samenwerking met de provincie Limburg en nextbike, gekozen voor een groeimodel in de pilotperiode. De ambitie is om, gezamenlijk met Maastricht Bereikbaar en haar convenantpartners, het fietsdeelsysteen, in Maastricht te laten groeien gedurende de pilotperiode van 2 jaar naar minimaal 250 fietsen op 25 verschillende locaties.

Loading...