Bikes available No bike available

Click on the markers to see how many bikes are currently available at each location. Type in your location and we’ll tell you where the nearest bike station is.

Waar huur ik een fiets?

Op de kaart worden de huidige locaties getoond waar je een fiets kan huren of terugbrengen. Klik op de fietssymbolen en het aantal beschikbare fietsen per locatie worden getoond. De pilot start met 80 fietsen op de volgende 7 locaties in Maastricht:

  • Maastricht Station
  • Maastricht Station Randwyck
  • Maastricht Station Noord
  • Mosae Forum
  • Keizer Karelplein / Vrijthof
  • Boschstraat / Markt
  • Céramique.

Om de belangrijkste OV-assen en fietsverkeersstromen verder te versterken is gekozen om de pilot te starten met 7 locaties, waarvan 3 treinstations en 4 locaties in het centrum van Maastricht. De komende maanden zal het netwerk in Maastricht worden uitgebreid met meerdere locaties. 

Ambitie

Arriva heeft, in samenwerking met de provincie Limburg en nextbike, gekozen voor een groeimodel in de pilotperiode. De ambitie is om, gezamenlijk met Maastricht Bereikbaar en haar convenantpartners, het fietsdeelsysteen, in Maastricht te laten groeien gedurende de pilotperiode van 2 jaar naar minimaal 250 fietsen op 25 verschillende locaties.

Loading...